LED-Belysning

LED Belysning öppnar en rad nya möjligheter men kräver också ett helt nytt tänkande.

De olika komponenttillverkarna har de senaste åren presenterat en mängd genombrott. Detta har medfört att LED Belysning inom en snar framtid tar över som ljuskälla i många sammanhang.

Att LED belysning kommer att ersätta vanliga lysrör i framtiden är inte orealistiskt men innan dess öppnar de framför allt för nya användningsområden.

Den förlängda livs  längden på produkten och energibesparingen man erhåller är väsentlig. Detta beror på att den är okänslig för att ofta tändas och släckas. Kombinationen av ljusreglering och närvarodetektering är enkel och ger fler möjligheter att spara på vår miljö samt lägre drifts  och underhållskostnader.

LED belysning är på framfart – Låt oss bygga framgången tillsammans!

Fotnot: Originaltexten är utgiven av Lampkultur